top of page
obraz_2023-02-13_113955390.png
logo krzyż grupa.png

Od 20 lat organizujemy obozy, których celem jest przygotowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży opartego o wartości chrześcijańskie.

 

Nasze obozy przyjmują charakter skautowski, tzn. że przygotowując ich program staramy się uwzględniać w nim elementy radzenia sobie w przyrodzie (spanie w hamakach, przygotowanie ogniska, czy organizację wędrówek).

 

Plan naszych obozów wypełniony jest po brzegi. Zapewniając jednak różnego rodzaju atrakcję jesteśmy przede wszystkim świadomi tego, że dzieci najlepiej spędzają czas wtedy, kiedy mają dobrych i oddanych im opiekunów. Dlatego też od lat dokładamy starań aby nasi opiekunowie byli odpowiednio wykwalifikowani i by z pasją podchodzili do swoich obowiązków.

 

Jesteśmy przekonani, że wartości chrześcijańskie wynikające z treści Pisma Świętego są doskonałą podstawą do spełnionego i przepełnionego troską o drugiego człowieka życia opartego na więzi z Jezusem Chrystusem. Dlatego też na naszych obozach rozmawiamy z dziećmi o Bogu.

bottom of page